BARBARA CETINA rođena je u Rijeci 25. XII.1976. godine. Članica je HDLU Rijeka,HDLU Istre i HDLU u Zagrebu. Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja u domovini i inozemstvu (2015. – Priznanje, 2016. – Grand prix, 2018. – Velika otkupna nagrada, 2019. – Velika otkupna nagrada, EX TEMPORE Piran, (Slo); 2016, – I. nagrada, 2019. – II. nagrada, EX TEMPORE Grožnjan. Svoje radove predstavljala je na više samostalnih te nekoliko kolektivnih, selektiranih izložbi u domovini inozemstvu (Italija, Slovenija, Srbija i Bosna i Hercegovina). Živi i radi u Jurdanima (RI).