„KAžin na 365“ mjuzikl je ki promovira Grad Kastav i to kroz organizaciju pjevačkega festivala. Cela štorja vrti se okol vječnega pitanja kako se na brzinu obogatit, bez da se mora puno delat. Organizacija festivala ipak ni tako lahka kako se j’ to na početke mislelo, pak se vela pomutnja dogodi kad se na festival prijave ne samo oni ki lepo kantaju, leh i oni ki manje lepo kantaju, lepi i oni grdi, siromašni, ali i oni bogati. Smešican ke se dogajaju va momenteh audicije i same festivalske večeri kumovala j’ već sen dobro poznata glumačka ekipa. Naša vela energija, gluma i kanat kroz multimediju još su nas jedanput povezali, dobro nasmeli i natirali da van z gušton pokažemo kako j’ to kad se najdete va Kažine na 365…. Tajana Dukić, autorica projekta.

Tekst: Ana Blečić Jelenović i Tajana Dukić,
Režija: Ana Blečić Jelenović i Tajana Dukić,
Scenografija: Ana Blečić Jelenović,
Kostimografija: svi sudionici mjuzikla,
Muziku sa raznih MIK-ova prilagodila: mr. art. Tajana Dukić, video prezentacije: Art film,
Glumci: Ana Blečić Jelenović, Sandra Srdoč, Tajana Dukić, Mirna Rubeša, Davor Jelenović i Andrija Frlan