Tekst i režija; Mensur Puhovac,
muzičke brojeve (songove) komponirali i odabrali: Lenac Mladen i Mensur Puhovac.
Glume i pjevaju: Jasmina Ostojić, Lucija Rajnović, Biljana Torić, Ilinka Babić, Jadranka Ajvaz, Medea Market Sindik, Zlatko Vicić, Vjekoslav Bakašun, Zoran Trubić.
Muzička pratnja: Smanjeni orkestar ansambla INTERMEZZO – voditelj Mladen Lenac.
U izradi scene sudjelovali: učenici škole za primjenjenu umjetnost iz Rijeke (IV a razred).

Ova naša muzička štorija (neki zovu mjuzikal) događa se va jednoj mićoj Rečkoj uličice. Sega tu je, malo se karaju, pa se pomire pa onda zakantaju, se je jedna tiramola – potegni, popusti. Ma kulminacija sega je kad se od starog ribara barba Frana vrati doma kćer ka je delala va Italije, ali ne vrati se sama nego zmužen, ma ne običnen, kakoven. Da to otkriju će mo pustit publike ka će se za daljnje događaje va predstave sigurno od srca nasmet… Mensur Puhovac.