Oštija nasmijala Crekvinu do suza!

Jučer su na Crekvini, dobro uigrani majstori improvizacije – Zoran Ravnić, Andy Cech, Zoran Kinkela Mežnjar, Dražen Turina Šajeta i kreativni inovator Damjan Grbac, uz podršku Žarka Žeželića Prdele, ponovo oduševili jedinstvenim čakavskim kabaretskim doživljajem.

U protekle tri godine, predana skupina entuzijasta za čakavski jezik i govor predala se revitalizaciji lokalnih aforizama. U današnjem svakodnevnom govoru ti izrazi postupno blijede. Analogno s tim kako čakavština postaje sve manje uočljiva u društvu uslijed promjena i utjecaja novih kultura, tako i aforizmi polako gube svoju popularnost.

Do sada je grupa realizirala sedam serijala video materijala, kojima potiče interes za aforizmima. Kroz kratke konverzacije, zaboravljeni izrazi ponovno oživljavaju, dobivajući svježinu i novo značenje u suvremenom kontekstu.